Gigamic jeu de société

Gigamic adds

بازی‌های فکری ژیگامیک، با کمک‌های آن‌لاینِ ما، بازی‌های خود را کامل کنید.

Katamino

کاتامینو یک بازی پازل‌گونه با معمّاهای دو بُعدی و سه بُعدی با درجه‌ی سختی افزاینده است و همچنین پیشنهاد یک بازی استراتژیک دو نفره را نیز در خود دارد.